Day: August 13, 2019

วิธีทำอาหาร
อาหารพื้นเมือง

น้ำพริกอ่อง “อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ”

 น้ำพริกอ่อง เป็นอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ที่ล้วนแล้วใครๆก็ต่างรู้จักดีเลยก็ว่าได้ เป็นอาหารที่ อยู่คู่กับชาวเหนือ และชาวไทย มาโดยตลอด โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญ หรืองานรับแขกบ้าน แขกเมือง จะต้องมีอาหารชนิดนี้ อยู่ในขันโตก ซึ่ง ขันโตกหรือ โตก ก็คือ ภาชนะที่สำหรับวางอาหารสำหรับชาวล้านนนา ชนิดหนึ่งที่ มีลักษณะทรงกลม ทำด้วยหวายหรือ ทำด้วยไม้ ความกว้างมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตรขึ้นไป โดยมีเชิงสูง ประมาณ 1 ฟุต เอาไว้ใช้วางอาหาร แล้วทุกคนจะนั่งล้อมวงขันโตก เพื่อรับประทานอาหาร ขันโตกมี 3 แบบ เริ่มจาก ขันโตกหลวง ขันโตกฮาม ขันโตกน้อย ที่โดยส่วนใหญ่จะต้องมีน้ำพริกชนิดนี้ที่เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของชาวเหนือ รสชาติของ น้ำพริกอ่อง อาหารพื้นเมืองภาคเหนือ    ความเผ็ดที่ได้มาจากพริก ความเปรี้ยวที่ได้มาจากมะเขือเทศหรือมะเขือส้ม และรสเค็มจากถั่วเน่า  ส่วนผสมทั้งสามอย่างนี้ ทำให้น้ำพริกมีสีแดงส้ม น้ำพริกจะมีลักษณะคล้ายหมูสับผัด จะไม่ได้เหมือนน้ำพริกทั่วๆไป ที่รวมเป็นเนื้อผสมเดียวกัน แต่จะเป็นลักษณะ เป็นน้ำพริกแบคลุกคลิก หรือใสจนเหมือนน้ำแกงก็ว่าได้ และเป็นน้ำพริกที่นิยมทานคู่กับกากหมู […]

Read More