Day: September 10, 2019

ข้าวยำเกาหลี
วิธีทำอาหาร
อาหารพื้นเมือง

ข้าวยำเกาหลี หรือ บีบิมบับ (BIBIMBAP)

   ที่มาของ ข้าวยำเกาหลี อาหารเกาหลีเหล่านี่ เป็น เพราะประเทศเกาหลีเป็น พื้นที่ทีติดทะเล และ อยู่ ใกล้ๆกับประเทศญี่ปุ่นกับประเทศจีน จึงเป็นปัจจัย สำคัญที่ ทำให้ประเทศเกาหลี ได้อารยธรรมของทั้งสองประเทศนี้มาปรับ ใช้ ในประเทศตัวเอง และ ประเทศเกาหลีนั่น ถูกค้นพบโดย Jo-seon ในศตวรรท ที่ 14 ในช่วงปี ค.ศ. 1592-1598 ที่ญี่ปุ่นได้บุกเข้ามายังประเทศเกาหลี แต่ ถึงแม้ประเทศเกาหลีจะไม่ได้ถูกเป็น เมืองขึ้น แต่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ก็ยังคง ทิ้งวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ในประเทศเกาหลี อยู่มากมายเช่น กัน เนืองจากนั้น จึกทำให้ประเทศเกาหลี กับ ประเทศญี่ปุ่น นั้นมีลักษณะ หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเสื้อผ้า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิต และอาหารเกาหลี นั่นก็ยังมีอะไรที่คล้ายๆกัน กับอาหารญี่ปุ่น ความน่าหลงใหลของ อาหารเกาหลี เช่น  ข้าวยำเกาหลี หลายๆปัจจัย ของประเทศเกาหลี ที่คนไทยมักให้ความสนใจมาก […]

Read More