Day: November 13, 2020

About US

ต๋อง เต็ม โต๊ะ (Tong Tem Toh) เยือนเชียงใหม่ต้องไปร้าน

              ต๋อง เต็ม โต๊ะ (Tong Tem Toh) ฟังดูอาจจะไม่เหมือนชื่อร้านอาหาร แต่สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะคนไทยที่เดินทางไปจังหวัด เชียงใหม่ คงจะไม่พลาดที่จะแวะ เพื่อฝากท้องกับอาหารพื้นเมืองที่มีรสชาติกลาง ๆ กันทั้งนั้น               หากใครมีโอกาสได้เดินทางไปที่จังหวัด เชียงใหม่ ก็คงจะนึกถึงการไปกราบไหว้พระธาตุ ดอยสุเทพ หรือสัมผัสบรรยากาศหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอก ซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวทางแถบจังหวัดภาคเหนืออยู่แล้ว แต่หากจะพูดถึงอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองก็มีร้านอาหารขึ้นชื่ออยู่หลายร้าน และทุกคนคงจะนึกถึงพวกอาหารประเภท ข้าวซอย, น้ำพริกหนุ่มแคบหมู และอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ แต่สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปซอยนิมมาน o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o […]

Read More